Umgänge

Barn har rätt till umgänge med den förälder den inte bor med efter att föräldrarna separerat och flyttat isär. Vid skilsmässa eller separation ska man bestämma hur mycket tid respektive förälder ska få tillbringa med sina barn. Det är i dessa lägen man kan behöva juridisk kompetens inom umgängesrätt.

Barn har rätt till umgänge med båda föräldrarna

Den vanligaste lösningen är att barnet bor en vecka i taget hos respektive förälder, så kallat växelvis boende. Men det är inte alltid det fungerar med en sådan lösning. Föräldrarna kan ha svårt att komma överens eller kanske bor på långt avstånd från varandra. I dess fall kan barnet bo stadigvarande hos en förälder och ha umgänge med den andra, om möjligheten finns.

I sådana fall är det vanligt med en lösning där barnet har umgänge med den andra föräldern varannan helg, varannan storhelg och vartannat lov. Det är inte alltid lätt att komma överens om hur uppdelningen ska ske och då kan man behöva juridisk hjälp för att lösa upp knutarna.

Vi har stor erfarenhet av umgänges- och vårdnadstvister. Här berättar vi lite mer om hur en vårdnadstvist går till.

I frågor som rör vårdnad av barn, barns boende och rätt till umgänge med båda föräldrarna så beslutar domstol i fall där föräldrarna inte kan enas efter en skilsmässa eller separation.

Familjerätten är första instansen

Tingsrätten är dock inte första instansen för par som har svårt att komma överens kring vårdnad och umgänge. Det finns i tidigare skeden andra möjligheter att hitta en lösning, till exempel med samarbetssamtal hos kommunens familjerättsenhet. Under samarbetssamtalen är målet att nå en lösning i samförstånd. Familjerätten där ni bor kan även erbjuda familjerådgivning.

Om frågan om vårdnad, boende eller umgänge tas upp i samband med skilsmässan så behöver du inte fylla i en specifik blankett, frågan handläggs då i stället i målet om äktenskapsskillnad.  I andra fall måste du ansöka om stämning specifikt om du vill att rätten ska ta upp frågan.

Om föräldrarna inte lyckas lösa konflikten, så kan man ansöka om stämning hos tingsrätten.

Möjligheter till finansieringsstöd

I mål som behandlar vårdnad, boende eller umgänge med barn så betalar parterna i normala fall sina egna rättegångskostnader. Om du har låg inkomst så kan det finnas möjlighet att få hjälp av staten att betala dina rättegångskostnader. Läs med om rättsskydd och rättshjälp nedan.

pappa och barn

När beslutet om barnets vårdnad och umgänge är taget så kan man även ansöka om ett beslut om att åtgärderna som har beslutats verkligen genomförs. Den ansökan skickar du i de flesta fall till tingsrätten i den ort du bor.

Rätten tar stor hänsyn till barnen

Tingsrätten ska alltid ta stor hänsyn till barnets bästa och prövar i första hand om överlämnandet kan ske med frivillighet. I vissa fall kan det dock bli tvunget att ta till tvångsåtgärder. Att ta till tvångsmedel är dock något som man i så hög utsträckning som möjligt undviker.

Vite, det vill säga böter, är det vanligaste tvångsmedlet i fall som rör vårdnad, boende och umgänge. Då tvingas den förälder som inte vill lämna över barnet att betala en viss summa. I vissa enstaka fall kan tingsrätten också besluta om att polisen ska hämta barnet. Då ska hämtningen genomföras på ett så skonsamt sätt som möjligt.

För att undvika att konflikten blir så pass infekterad att det blir svåra konflikter så rekommenderar vi att du tar juridisk hjälp av oss i ett så tidigt skede som möjligt. Vi kan ge dig stöd och hjälp under hela processen.

Vi står upp för barnets rättigheter till umgänge