Om oss

En kunnig juristbyrå i Stockholm

Vi är specialiserade på områden såsom familjerätt, arvsrätt, socialrätt och brottmål. Samtliga våra jurister har stora kunskaper och många års yrkeserfarenhet inom sina respektive rättsområden.

Hos oss arbetar samtliga medarbetare efter ledorden kunskap, engagemang och kvalitet. Varje klient ska få ut fullt engagemang av oss, oavsett om vilket rättsområde det handlar om och om det är en mer omfattande eller mindre process.

Genom att lägga ner hundraprocentigt engagemang och energi så skapar vi bästa möjliga förutsättningar för att kunna ta tillvara klientens intressen och rättigheter. Vi finns med våra klienter under hela processen, från första förhöret till eventuella domar och överklaganden.

Klienten är alltid i fokus

Vi erbjuder alla våra klienter kostnadsfri rådgivning per telefon. Där kan vi på ett förutsättningslöst och lyssnande sätt ge dig den information som du kan behöva inför just ditt specifika ärende. Vi kan även hjälpa dig med att utreda möjligheten att få ekonomiskt stöd i form av rättsskydd eller rättshjälp.

Vi erbjuder stöd i frågor som rör familjen