Umgängesrätt

Ring för kostnadsfri inledande rådgivning | 08-400 280 60

Övriga tjänster

ETT BRETT JURIDISKT KUNNANDE

Brottmål

Våra kunniga och erfarna advokater och jurister företräder även klienter i brottmål.

En brottsmisstänkt person har i de flesta fall rätt till en offentlig försvarare, som förordnas av rätten. Som misstänkt har du dock alltid rätt att begära den advokat du vill ha. Alla våra advokater har stor erfarenhet av brottmål och tar på sig uppdrag som offentlig försvarare, målsägandebiträde för brottsoffer och särskild företrädare för barn. Kontakta oss redan från början, det är alltid en fördel att ha juridisk hjälp hela vägen genom ett rättsfall.

Asyl- och utlänningsrätt

Vi har även stor och bred kompetens inom asyl- och utlänningsrätt. Vi agerar då som offentligt biträde i samband med asylansökan, ansökan om medborgarskap och ansökan om uppehållstillstånd eller arbetstillstånd. I de flesta asylfall är det Migrationsverket som utser offentligt biträde.

Socialrätt

Inom Socialrätt tar vi upp fall rörande tvångsvård som omfattar följande:

  • Lag om vård av unga (LVU)
  • Lag om vård av missbrukare (LVM)
  • Lag om psykiatrisk tvångsvård (LPT)
  • Lag om rättspsykiatrisk vård (LRV)

I rättsfall rörande tvångsvård förordnas ett offentligt biträde av domstolen. Biträdet bekostas av staten.

Avtalsrätt

Avtalsrätt är ett stort rättsområde som både privatpersoner och juridiska personer kan komma i kontakt med. När två parter inte kan komma fram till en gemensam lösning rörande ett avtal så kan man tvingas ta den rättsliga vägen. Våra jurister och advokater har stor erfarenhet av avtalsrätt och kan hjälpa till att reglera tydliga avtal i affärsmässiga sammanhang.

Arbetsrätt

Inom det stora området arbetsrätt åtar våra jurister sig uppdrag ett flertal områden: frågor gällande uppsägning och avskedande (LAS), VD-avtal, tvister gällande löner, anställningsavtal, MBL med mera.

Affärsjuridik

Företagsöverlåtelse, bolagsrätt, avtalsrätt, förvärv och försäljning av rörelse är några av de frågor där vi kan bistå juridiskt. På Innerstans Advokatbyrå har vi stor erfarenhet av affärsjuridik.

Gratis första rådgivande samtal!